Tarieven


De prijzen worden per 1 september 2018 voor de eerste keer in 7 jaar verhoogd met 5%. De aanleiding van deze verhoging is enerzijds een CAO aanpassing waardoor de lonen zijn gestegen van het personeel. De tweede reden is de nieuwe wet IKK die dit jaar is ingevoerd. In deze wet is een nieuwe eis opgenomen ten aanzien van het BKR waardoor er extra personeel ingezet dient te worden op de groepen. 

Type opvang 40 weken 50 weken /PSZ Flexibele opvang Buitenschoolse opvang
Tarief per uur €6.83 €6.30 €7.09 €6.45

In het uur tarief zitten voedingen (fruit, lunch en tussendoortjes), drinken en luiers inbegrepen. Voor de buitenschoolse opvang kinderen wordt tijdens de vakantieopvang voor die voedingen gezorgd. Ook indien er een uitstapje plaats vindt zal dit bij de prijs zijn inbegrepen.

Dagopvang

Het uur tarief voor de dagopvang bedraagt €6,30 per uur waarvan er 50 weken opvang worden doorberekend. Indien men minder opvang afneemt dan de overeengekomen 50 weken worden deze uren niet in mindering gebracht op de facturatie. De Koningsbeer is het gehele jaar geopend wat betekent dat er 2 weken per jaar niet worden doorberekend maar er wel opvang mogelijk is.

Het uur tarief voor de dagopvang bedraagt €6,83 per uur indien er 40 weken opvang per jaar wordt afgenomen. Dit houdt in dat er geen gebruik wordt gemaakt van opvang in alle schoolvakanties. Mocht er toch een opvang nodig zijn in een schoolvakantie dan is dat alleen mogelijk indien er plaats is en wordt het normale uurtarief van €6,83 gehanteerd en verrekend aan het einde van de maand.

Flexibele opvang

Het uur tarief voor Flexibele opvang bedraagt €7,09 per uur. Momenteel hebben wij op maandag, dinsdag en donderdag een gering aantal flexibele plaatsen vrij. 

BSO

Het uur tarief voor de buitenschoolse opvang (voor, na school, studiedagen en vakantie opvang) bedraagt €6,45 per uur, er wordt dan 50 weken opvang afgenomen.
Het uur tarief voor de buitenschoolse opvang (voor,na school en studiedagen) bedraagt €7.09 per uur, er wordt 40 weken opvang afgenomen. Er wordt geen gebruik gemaakt van vakantie opvang. Mocht er toch opvang nodig zijn in een  schoolvakantie dan is dat alleen mogelijk indien er plaats is en wordt het normale uurtarief van €7,09 gehanteerd en verrekend aan het einde van de maand.

Ouders schrijven in op een aantal uren per week dat hun kind naar de Koningsbeer komt. Op basis van deze uren wordt de overeenkomst opgemaakt en deze uren worden altijd verrekend. Indien er extra uren worden afgenomen, brengt de Koningsbeer deze aan het eind van de maand in rekening. Alle facturaties gaan per mail.

Voor het gebruik maken van een avondmaaltijd wordt een aparte vergoeding van €3.00 gerekend voor kinderen vanaf 2 jaar. Voor de kinderen tot 2 jaar wordt een vergoeding gevraagd van €2.25. Voor de BSO kinderen vragen wij een vergoeding van €3.25 (hierover is geen teruggave van belastingdienst). Dit wordt aan het einde van de maand op de factuur verrekend. Kinderen tot 1 jaar mogen een warme maaltijd van thuis meenemen. 

Peuteropvang

Het uurtarief voor peuteropvang bedraagt € 6,30 per uur, inclusief luiers, fruit en drinken. Peuteropvang is alleen tijdens de schoolweken.

Bekijk hier of u recht hebt op kinderopvangtoeslag