Over ons

Wie zijn wij?

Kinderdagverblijf de Koningsbeer is een particulier kinderdagverblijf dat opvang biedt aan kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen van 4 – 12 jaar, in de buitenschoolse opvang. De Koningsbeer is gevestigd aan de Goirleseweg 3 in Riel. Bij de Koningsbeer staat kwaliteit en professionaliteit voorop, gecombineerd met een intieme en huiselijke sfeer. Op deze website is meer informatie te vinden over waar de Koningsbeer voor staat en welke diensten de Koningsbeer aanbiedt.

Kinderdagverblijf de Koningsbeer is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang van de gemeente Goirle.

De pedagogisch medewerkers zijn allen gediplomeerd en zorgen voor een omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De opvang van de kinderen vindt plaats in een volledig op kinderen afgestemde locatie. De Koningsbeer voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Het op de leeftijden afgestemde speel- en ontwikkelmateriaal zorgt voor een uitdagende omgeving.

Kinderdagverblijf de Koningsbeer verschilt van andere kinderdagverblijven omdat de nadruk ligt op de combinatie van professionaliteit met intimiteit, huiselijkheid en persoonlijke aandacht voor ieder kind.

Volg ons ook via facebook om een beeld te krijgen van de dagelijkse gang van zaken, bijzondere momenten en de sfeer die binnen de Koningsbeer heerst!

Waar staan wij voor?

Kinderdagverblijf de Koningsbeer biedt kwalitatief goede kinderopvang en voorschoolse en buitenschoolse opvang. Deze ‘goede’ kinderopvang wordt geboden door een geschikte accommodatie, gediplomeerd personeel, sterk verankerde pedagogische uitgangspunten en een goede samenwerking met de ouders en/of verzorgers.
De Koningsbeer ziet zichzelf als medeopvoeder naast de hoofdopvoeder: de ouders. Vanuit deze gedachte worden kinderen begeleid in het opgroeien en door de pedagogisch medewerkers gestimuleerd in hun ontwikkeling. Veiligheid en vertrouwen zijn de basisbegrippen waar het de opvang betreft, net als samenwerking met de ouders, waardoor afstemming over de opvoeding van de kinderen optimaal kan plaatsvinden.

De missie van de Koningsbeer luidt dan ook:
Kinderdagverblijf de Koningsbeer biedt op flexibele wijze professionele kinderopvang in een huiselijke sfeer.

Voor inschrijving van de Peuterochtend gebruik het inschrijfformulier en geef de ochtenden aan waar het om gaat!

Inschrijven DagopvangInschrijven Peuterochtend