Communicatie met ouders

Bij kinderdagverblijf De Koningsbeer krijgen niet alleen kinderen aandacht. Ook ouders kunnen met vragen en reacties bij de pedagogisch medewerkers terecht.
Contacten tussen ouders en de pedagogisch medewerkers zijn van groot belang voor de kwaliteit van de opvang. Door een goede afstemming over en weer zullen pedagogisch medewerkers in staat zijn om de kinderen tijdens hun verblijf bij De Koningsbeer beter te begrijpen en te begeleiden. Andersom krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van wat hun kind beleeft in hun afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere omgeving gedraagt. Vanaf 2018 zijn we verplicht te werken met het mentorschap. Het mentorschap houdt in dat uw kind een vaste pedagogisch medewerker krijgt aangewezen als aanspreekpersoon. Dit is altijd een medewerker die uw kind het meeste ziet tijdens de opvang. Wij maken gebruik van de KIJK registratie. De mentor van uw kind zal deze observatie maken vanaf 2 jaar en iedere ouder krijgt een 10 minuten gesprek rond de verjaardag van uw kind. Wie de mentor van uw kind is krijgt u te horen via de mail en staat bij ieder kind persoonlijk in Bitcare.

Praktische informatie zoals de tijden van het slapen, eten en drinken worden ook besproken met ouders. Daarnaast hebben ouders de mogelijkheid om de activiteiten van hun kind dagelijks te volgen via het online programma Bitcare. 

Andersom is het voor de pedagogisch medewerkers belangrijk dat ouders bijzonderheden in de thuissituatie, hoe hun kind geslapen heeft, hoe hun kindje in zijn vel zit e.d. delen met de pedagogisch medewerkers. Op deze manier kunnen zij beter inspelen op de behoefte van ieder kind. Indien ouders, naast het 10 minuten gesprek nog een apart gesprek willen met de pedagogisch medewerker kan daar altijd een afspraak voor gemaakt worden.

Naast deze dagelijkse contactmomenten verschijnt regelmatig de nieuwsbrief van kinderdagverblijf De Koningsbeer met allerlei informatie met betrekking tot het kinderdagverblijf en de voor- en naschoolse opvang. Daarnaast wordt de ouder op de hoogte gehouden via de website, nieuwsbrief en ontvangt mails met belangrijke informatie.