Pedagogisch medewerkers

Kinderdagverblijf de Koningsbeer werkt uitsluitend met gemotiveerde, professionele leidsters. Zo wordt verzekerd dat de kwaliteit van de opvang van de kinderen gewaarborgd is. Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven en worden continu gescreend middels het persoonsregister. Ook beschikken ze over een passend diploma en kinder-EHBO zoals wettelijk is vastgelegd. Personeel wat nieuw in dienst komt en nog geen EHBO heeft wordt z.s.m. geschoold. 5 medewerkers hebben ook een BHV diploma die jaarlijks wordt herhaald. 

Het aantal pedagogisch medewerkers dat op de groep wordt ingezet is afhankelijk van het aantal kinderen dat zij opvangen.

    • a. één beroepskracht per drie kinderen in de leeftijd tot één jaar;
    • b. één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
    • c. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar;
    • d. één beroepskracht per 11 of 12 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar; (afhankelijk van de groepssamenstelling) 

Om ook anderen de kans te geven om later als professioneel groepsleidster aan de slag te kunnen, is het mogelijk dat er stagiaires aanwezig zijn bij De Koningsbeer. Zij werken nooit geheel zelfstandig, maar altijd onder toezicht en begeleiding van een of meer groepsleidsters, zodat ook de toekomstige pedagogisch medewerkers dit mooie vak in de praktijk kunnen leren kennen.