Pedagogisch medewerkers

Kinderdagverblijf de Koningsbeer werkt uitsluitend met gemotiveerde, professionele leidsters. Zo wordt verzekerd dat de kwaliteit van de opvang van de kinderen gewaarborgd is. Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven en worden continu gescreend middels het persoonsregister. Ook beschikken ze over een passend diploma zoals wettelijk is vastgelegd.

Het aantal pedagogisch medewerkers dat op de groep wordt ingezet is afhankelijk van het aantal kinderen dat zij opvangen.

    • a. één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar;
    • b. één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
    • c. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
    • d. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Bij de BSO wordt tenminste één beroepskracht per 10 aanwezige kinderen ingezet.

Om ook anderen de kans te geven om later als professioneel groepsleidster aan de slag te kunnen, is het mogelijk dat er stagiaires aanwezig zijn bij De Koningsbeer. Zij werken nooit geheel zelfstandig, maar altijd onder toezicht en begeleiding van een of meer groepsleidsters, zodat ook de toekomstige pedagogisch medewerkers dit mooie vak in de praktijk kunnen leren kennen.