Dagindeling

Voor de baby’s wordt een dagindeling gehanteerd die nog zoveel mogelijk afgestemd is op het ritme van de individuele kinderen. Eet- en slaaptijden worden grotendeels van thuis overgenomen. Bij de dreumesen en peuters wordt gewerkt met een vaste dagindeling, waarbinnen het individuele kind duidelijk deel uitmaakt van een groep. De vaste onderdelen van de dagindeling, zoals eten, slapen, spelen, het ondernemen van activiteiten en naar buiten gaan, vinden dan ook gezamenlijk plaats. Voor de volledige dagindeling zie het beleidsplan.

Bij het brengen van de kinderen is er gelegenheid om informatie uit te wisselen met de pedagogisch medewerkers. De dag wordt opgestart met vrij spelen. In de loop van de ochtend wordt er op de stamgroepen fruit gegeten en is er tijd voor een doelgerichte activiteit. Tussendoor worden de kinderen verzorgd.

Bij alle activiteiten wordt “Ko” onze beer betrokken. Iedere ochtends starten we met het zingen van het goedemorgen en Koningsbeer liedje. De kinderen mogen Ko even knuffelen of iets gezelligs tegen hem vertellen. De thema’s waar wij mee werken lopen zoveel mogelijk gelijk met de thema’s waar ze op school mee werken. 

Slapen en rusten: Bij de Koningsbeer hebben wij 3 slaapkamers. Ook maken wij gebruik van peuter- stretchers. Hier kunnen kinderen vanaf ongeveer 2,5 jaar lekker op rusten of slapen. Daarnaast maken we sinds 2018 gebruik van 4 buitenbedden. Heerlijk slapen in de buitenlucht. Uiteraard moeten ouders hier schriftelijk toestemming voor geven. 

Na het eten en slapen is er ’s middags tijd om een activiteit op te starten, lekker buiten te spelen, of met het thema aan de slag te gaan. Bij slecht weer, gaan we misschien wel lekker even rennen en klimmen in de gymzaal.

Om ongeveer 15.00 uur drinken we gezellig iets met de kinderen en eten we een tussendoortje. Tevens werken wij vanuit de gedachte dat ieder kind op het kinderdagverblijf moet kunnen genieten van een lekkere en verse warme maaltijd. Deze maaltijd wordt gegeten om 17.00 uur. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage. Gezonde voeding heeft een positieve invloed op het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Wij zijn groot voorstander van het feit dat kinderen ook op de opvang gezamenlijk met elkaar eten. Eten is juist voor kinderen bij uitstek een sociale beleving. Voor kinderen die hier geen gebruik van maken wordt een passende rustige activiteit aangeboden. Aan het eind van de dag is er een overdracht met de ouders. Naast de overdracht kunt u thuis ook inloggen op “Bitcare”. Hier wordt gedurende de dag geregistreerd wat uw kind zoal gedaan heeft die dag. Ook beschrijven we hierin eventuele bijzonderheden, het eet en slaapritme.

Kinderen die mee warm eten, mogen vanaf 17.45 uur opgehaald worden. Dit om de rust voor de andere kinderen te bewaren. 

 

Inschrijven DagopvangInschrijven Peuterochtend