Covid-19

Beste ouders,

I.v.m. het Corona virus hebben wij een aantal noodzakelijk maatregelen getroffen. Op deze pagina kunt u alle documenten die ook per mail naar alle ouders zijn verspreid nog eens terug lezen.

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM!

We doen er alles aan om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, kinderen en ouders te waarborgen. Helpt u ons mee om de zorg voor jullie kinderen zo veilig mogelijk door te laten gaan door de regels goed na te leven?

Samen Sterk! Stay Home! 

Onderstaand een filmpje van ons hele team voor alle kindjes en een filmpje hoe wij omgaan met het brengen en halen van de kinderen.